Grupy Zainteresowań

W ramach stowarzyszenia gasq instnieje szereg różnorodnych Grup Zainteresowań (Special Interest Groups, w skrócie SIG), które obejmują różne aspekty jakości oprogramowania. Grupy te wyznaczają trendy w odpowiednich dziedzinach. Grupy są tworzone z reprezentantów różnych firm, co pozwala na poznawanie problemów z różnych gałęzi przemysłu. Dodatkowo, członkowie Grup Zainteresowań są w stanie identyfikować innowacyjne rozwiązania w stosunkowo wczesnej fazie. Dzięki efektowi synergii, są bardzo konkurencyjni ponieważ mają zdolność integracji potencjalnych innowacji wcześniej, niż inni. Dzięki międzynarodowej wymianie wiedzy w Grupach Zainteresowań, są oni także w stanie pozycjonować i porównywać przedsiębiorstwa bardziej efektywnie. Nasze Grupy Zainteresowań współpracują blisko z grupami tworzącymi i rozpowszechniającymi certyfikację, więc reagują bezpośrednio na ich uwagi.

Obecnie działają następujące Grupy Zainteresowań:
SIG Usability Engineering
SIG Software Testing
SIG Business Analysis
SIG Requirements Engineering