Magazyn CORE

Magazyn CORE jest wiodącym bezpłatnym e-magazynem skupiającym się głównie na jakości oprogramowania. Projekt został zainicjowany przez gasq i jest obecnie dostępny w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny magazynu jest bardzo szeroki i obejmuje wiele różnych zagadnień jakości oprogramowania. Zaczyna się od testowania oprogramowania, włącznie z zagadnieniami inżynierii wymagań i rozciąga aż do optymalizacji procesu. Za pomocą tego magazynu, gasq dąży do zwiększenia świadomości na temat znaczenia jakości oprogramowania i zainteresowanie odbiorców tym tematem.

Magazyn oferuje również możliwość wymiany doświadczeń oraz umożliwia lepsze zrozumienie problemów i wyzwań, które pojawiają się w środowisku międzynarodowym. Autorzy wywodzą się z wielu krajów, m.in. USA i Francji, a także Indii, Urugwaju, Polski i Rosji. Pośród autorów tekstów są eksperci i praktycy z wybranych dziedzin; pisząc o swoich doświadczeniach dzielą się wiedzą.

Zapisz się już dziś by pobrać bezpłatny magazyn CORE.