Koszty

Roczne koszty członkostwa w gasq AISBL w Europie to 50 € dla członkostwa indywidualnego i 200 € dla firm i organizacji. Wszystkie ceny podlegają opodatkowaniu.