Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania Asesorów TickITplus

Warunkiem certyfikacji jest poświadczenie, iż ​​zgadzasz się postępować zgodnie z następującym Kodeksem Postępowania:

1.
Działać w sposób ściśle wiarygodny i bezstronny w stosunku zarówno do organizacji, w której jesteś zatrudniony, zakontraktowany lub w inny sposób formalnie zaangażowany (organizacja ocene) oraz innych instytucji zaangażowanych w ocenę wykonywaną przez Ciebie lub przez personel pod Twoją bezpośrednią kontrolą.

2.
Ujawnić swojemu pracodawcy wszelkie relacje, jakie możesz mieć z organizacją poddawaną ocenie przed podjęciem jakichkolwiek funkcji oceniania w odniesieniu do tej organizacji.

3.
Nie akceptować żadnej zachęty, prezentu, prowizji, zniżki lub innych korzyści z ocenianej organizacji, od jej przedstawicieli, lub od innych zainteresowanych osób, ani też świadomie zezwalać na to personelowi, za który jesteś odpowiedzialny.

4.
Nie ujawniać wyników pracy, lub jej części, zespołu oceniającego, za który jesteś odpowiedzialny lub którego jesteś częścią, ani żadnych innych informacji uzyskanych w trakcie oceny osobom trzecim, bez zezwolenia na piśmie przez organizację ocenianą oraz organizację oceniającą.


5.
Nie działać w jakikolwiek sposób szkodzący reputacji lub interesom organizacji oceny.


6.
Nie działać w jakikolwiek sposób szkodzący reputacji, interesom lub wiarygodności  JTISC i sekretarzy.


7.
W przypadku domniemanego naruszenia tego Kodeksu, w pełni współpracować w każdej formalnej procedurze dochodzenia.