Ochrona prywatności danych

Używamy Państwa danych tylko do przetwarzania rejestracji. Wszystkie dane klientów są przechowywane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami niemieckiego BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) i TDDSG (Teledienstdatenschutzgesetz).

Masz zawsze prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, ich zmiany, zablokowania lub usunięcia. W tym celu prosimy wysłać e-mail info@gasq.org lub faks.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych bez wyraźnej zgody osobom trzecim. Nie dotyczy to dostawców usług, którzy potrzebują tych danych do obsługi zamówień (np. usług pocztowych dla celów dostawy lub banku dla celów obsługi płatności)

W takich przypadkach ilość wysłanych danych jest ograniczona do minimum. W celu ochrony danych, które są przez nas zarządzane, stosujemy techniczne i organizacyjne procedury bezpieczeństwa chroniące przed zamierzoną lub przypadkową manipulacją, lub przed każdym dostępem osób niepowołanych.


Akceptacja naszej polityki prywatności
Korzystając z tej strony lub jakiejkolwiek innej strony internetowej gasq, wyrażają Państwo zgodę na zasady prywatności oraz przestrzeganie zasad i warunków określonych na niniejszej stronie. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na którymkolwiek z tych warunków, prosimy nie korzystać z witryny lub nie przesyłać żadnych danych osobowych.

Informacje o używanych Cookies
Cookie to małe pliki testowe, które będą przechowywane na Państwa komputerze. Te  informacje mogą być przechowywane jedynie w formacie tekstowym. Cookies nie mogą wprowadzić niekontrolowanej ilości danych do komputera użytkownika, jedynie ograniczoną liczbę linii. Poprzez Cookie nie jest możliwe szpiegowanie na komputerze użytkownika ani umieszczenie wykonywalnego kodu, np. programów lub wirusa. Na stronie gasq będą przechowywane Cookies, które zawierają informacje o zawartości koszyka. Te informacje mogą być dostępne przy następnej wizycie na stronie gasq.

Do rejestracji lub zamówienia usługi potrzebujemy danych klienta. Dane przechowywane w pliku Cookie nie są wymagane, aby ponownie wypełnić formularz.

Google Analytics

Właściciele witryn, którzy używają usługi Google Analytics do analizy liczby odwiedzających na swojej stronie internetowej  zgodnie z nr. 8.1 Warunki umowy Google Analytics są zobowiązani do zaimplementowania następującego zabezpieczenia danych:

“Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i sposobów korzystania z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub gdy strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.”

www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html

Szyfrowanie danych - SSL
SSL oznacza Secure Socket Layer. Jest to metoda szyfrowania wykorzystywana w sieci World Wide Web od dłuższego czasu. Szyfruje cały przepływ danych pomiędzy klientem przeglądarki i serwerem tak, by nikt nie ma szansy na kradzież danych.

Dlaczego muszę używać SSL?

Używamy SSL w procesie zamawiania. To daje bezpieczeństwo, że dane osobowe (np. adres lub dane karty kredytowej) są bezpieczne. Szyfrowanie jest automatycznie uruchamiane i strony internetowe będą zabezpieczone metodą SSL.

Co mogę zrobić, jeśli SSL nie działa?

Zdarza się, że SSL nie może być używany w środowisku, np. ponieważ zapora nie obsługuje SSL. W tym przypadku użytkownik zwykle otrzymuje zawiadomienie o tym problemie. W takim przypadku prosimy o kontakt z administratorem.