Certyfikowany Tester ISTQB

Często główną przyczyną niedostatecznej jakości oprogramowania jest niewystarczające testowanie lub niewykwalifikowani testerzy. W rzeczywistości, w praktycznych zastosowaniach systematyczne stosowanie solidnych technik testowych jest raczej wyjątkiem, niż regułą. Celem programu Certyfikacji Testerów ISTQB ® jest zmiana tej sytuacji. W programie szkoleniowym wyjaśniono i zasymulowano wszystkie ważne dla testowania kwestie. Certyfikowany Tester  ISTQB ® jest programem jednorodnym na całym świecie, który można uznać za standard dla testowania oprogramowania.

Nad stałą aktualizacją tego programu pracują setki specjalistów z ponad 40 krajów. Dzięki tej ścisłej współpracy zapewniona jest międzynarodowa kompatybilność. W rezultacie możliwe jest także uzyskanie świadectwa Certyfikowanego Testera ISTQB ® w różnych językach. W tej chwili gasq oferuje certyfikację na Poziomie Podstawowym w języku angielskim, francuskim, niemieckim, polskim i rosyjskim.