Certyfikacja z Użyteczności IBUQ

IBUQ to grupa specjalistów i ekspertów pracujących na obszarem  użyteczności i ergonomii oprogramowania. IBUQ współpracuje z przedstawicielami środowiska akademickiego i przemysłu. Program IBUQ jest prowadzony przez wybitnego specjalistę marketingu internetowego Norberta Barnesa.

IBUQ udoskonala i wspiera przyjazne dla użytkownika i łatwe w użyciu interaktywne interfejsy człowiek-maszyna. Na podstawie praw krajowych i międzynarodowych, norm i standardów, Stowarzyszenie rozwija aktualne standardy użyteczności i prowadzi certyfikację przedsiębiorstw i / lub ich pracowników.