Certyfikacja TickITplus

TickITplus jest następcą programu o nazwie  TickIT, który rozpoczął się na początku lat 1990 i miał na celu położenie większego nacisku na jakość w branży IT. Nowy program został opracowany przez członków pierwotnego Komitetu Sterującego TickIT. Komitet, złożony z przedstawicieli całej branży IT oraz innych grup związanych powstał w 2006 roku włączając w swe szeregi Komitet Polityki i Strategii British Standards Institute. Komitetowi powierzono obowiązki normalizacji oraz uzyskania międzynarodowego porozumienia, certyfikacji i akredytacji w branży IT.

Program TickITplus zostanie uruchomiony w styczniu 2011 roku. Program zostanie wprowadzony w 3 fazach. W pierwszej fazie zostanie uruchomiony Audytorski Poziom Podstawowy oraz Certyfikacja na poziomie podstawowym. W drugiej fazie, która rozpocznie się w trzecim kwartale 2011 roku, program zostanie rozszerzony. Wprowadzimy Oceny Zdolności (możliwości) w połączeniu z ocenami Brązowymi i Srebrnymi. W trzecim etapie wprowadzimy Oceny Złote i Platynowe. Ten ostatni proces jest planowany na koniec 2011 roku.