Certyfikacja Biegłego IntRSA

Międzynarodowy Schemat Rejestracji Asesorskiej (IntRSA) został opracowany jako program edukacyjny dla biegłych, którzy przy pomocy szkoleń i programów nauczania uzyskali certyfikaty ISO / IEC 15504. Poprzez połączenie tych programów, inicjatorzy IntRSA pogodzili liczne żądania ze strony przemysłu. Kryteria, na których oparta jest certyfikacja na asesora, odzwierciedlają wiedzę, umiejętności i doświadczenie istotne dla wydajności profesjonalnych ocen.

Program skierowany jest w szczególności do:

Audytorów wewnętrznych procesów, którzy przeprowadzają na przykład oceny mające na celu optymalizację procesów w firmie
Oceniających procesy zewnętrzne, np. konsultantów, odbiorców lub pracowników zatrudnionych w centrach certyfikacyjnych
Administratorów procesów, np. konsultantów, pracowników zapewnienia jakości, zespoły doskonalenie procesów.