Korzyści z kwalifikacji zawodowych

W branży IT posiadanie kwalifikacji zgodnych z najnowszymi osiągnięciami jest dziś absolutnie niezbędne. Ponieważ przedsiębiorstwa inwestują coraz więcej w wysoce złożone systemy i oprogramowanie odgrywa coraz większą rolę w istniejących w firmach procesach, poziom kwalifikacji personelu przydzielonego do tej dyscypliny musi wzrastać na równi z tymi wymaganiami. Proces ten może być z jednej strony z pewnością czynnikiem poprawy jakości; z drugiej strony może również zmniejszyć ogólne ryzyko dla przedsiębiorstwa. Kwalifikacje mogą być pomocnym narzędziem, które w znaczącym stopniu zmniejsza częstość błędów ludzkich jednocześnie podnosząc poziom motywacji pracowników – gdyż poczucie docenienia idzie w parze ze skutecznością dalszego kształcenia. Biorąc pod uwagę, że błędy w obszarze IT mogą stać się wyjątkowo kosztowne, szkolenia w tej dziedzinie są szczególnie ważne. Dokonywanie inwestycji w pracowników z pewnością zawsze będzie o wiele bardziej opłacalne, niż kosztowne działania korekcyjne spowodowane wadami oprogramowania. Ostatecznie, posiadanie wysoko wykwalifikowanej siły roboczej może również chronić zasoby przedsiębiorstwa.

Dzięki międzynarodowemu podejściu i wizji, program kwalifikacji gasq jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw w sektorze oprogramowania. W wielu firmach certyfikaty, jakie oferujemy stały się już gwarancją sukcesu. W ramach tego programu, dziesiątki tysięcy uczestników otrzymały certyfikaty. Inwestycje w kwalifikacje swoich pracowników z pomocą gasq to inwestycja w przyszłość firmy.