Korzyści dla dostawców szkoleń

Uzyskanie akredytacji dla programu kursu dostarcza wielu korzyści dostawcom szkoleń. Po pierwsze, poprzez uzyskanie akredytacji dostawca udowadnia, że materiał oferowanych kursów spełnia wysokie normy jakości mające zastosowanie dla danego planu szkolenia. Fakt ten jest wyraźnie stwierdzony w wyniku zewnętrznego audytu materiału. Po drugie, akredytacja pozwala dostawcy pokazać klientom, że programy szkoleniowe oferują przygotowanie do określonej certyfikacji.

Jest to bardzo atrakcyjny punkt sprzedaży dla każdego programu szkolenia, w szczególności w połączeniu z widocznym wskazaniem firmy jako dostawcy akredytowanych usług szkoleniowych.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zdobyciem akredytacji materiałów szkoleniowych, prosimy o kontakt.