Akredytacja

Wiele programów szkoleń i seminariów nie dotrzymuje składanych w katalogach i materiałach promocyjnych obietnic. Jednakże - zwłaszcza w przypadku kursów deklarujących przygotowanie uczestników do certyfikacji, powinno to być absolutnie konieczne. Tylko programy szkoleniowe, które podczas realizacji kursu pokrywają określone cele nauczania przyniosą skuteczne wyniki przygotowania.
Rozwiązanie: Wykorzystanie akredytowanych materiałów szkoleniowych. W celu uzyskania akredytacji, materiał szkoleniowych musi przejść kontrolę jakości opartą o określone wytyczne.

W zależności od planu szkolenia, którego dotyczą, przygotowane materiały są sprawdzane pod kątem zgodności z odpowiednim programem nauczania i zbieżności z obowiązującymi standardami jakościowymi i dydaktycznymi. Akredytacja określa normy jakości dla programów szkoleniowych, którym  klienci mogą zaufać.