TickITplus

TickITplus jest następcą programu o nazwie  TickIT, zapoczątkowanego na początku lat 1990. TickIT miał na celu położenie większego nacisku na jakość w branży IT. Nowy program został opracowany przez członków pierwotnego Komitetu Sterującego TickIT.

Komitet, złożony z przedstawicieli całej branży IT oraz innych grup związanych powstał w 2006 roku włączając w swe szeregi Komitet Polityki i Strategii British Standards Institute. Komitetowi powierzono obowiązki normalizacji oraz uzyskania międzynarodowego porozumienia, certyfikacji i akredytacji w branży IT.