Certyfikacja TickITplus

Program TickITplus zostanie uruchomiony w marcu 2011 roku. Program obejmuje 3 fazy. W pierwszej fazie zostanie uruchomiony Audytorski Poziom Podstawowy oraz Certyfikacja na Poziomie Podstawowym. W drugiej fazie, począwszy od drugiego kwartału 2011 roku, program zostanie rozszerzony.

Wprowadzimy Oceny Zdolności (możliwości) w połączeniu z ocenami Brązowymi i Srebrnymi. W trzecim etapie wprowadzimy Oceny Złote i Platynowe. Ten ostatni proces jest planowany na koniec 2011 roku