Egzamin

Egzamin na Certyfikowanego Testera Motoryzacyjnego gasq jest oparty na planie nauczania. Egzaminowane obszary są zdefiniowane w Celach nauczania w planie nauczania. Cele nauczania stanowią zatem ramy egzaminu. Format egzaminu to test wielokrotnego wyboru.
DO egzaminu na Certyfikowanego Testera Motoryzacyjnego można przystąpić po ukończeniu akredytowanego kursu lub w ramach egzaminu otwartego (bez wcześniejszego kursu).

Przed przystąpieniem do egzaminu gasq zaleca uczestnictwo w akredytowanym szkoleniu.
Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją otwartego egzaminu dla grupy więcej niż 7 osób, które nie wymagają akredytowanego szkolenia, z przyjemnością zorganizujemy w taki egzamin w całych Niemczech na terenie Państwa firmy. Aby zamówić taki egzamin, prosimy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na adres info@gasq.org. Skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej.