Zarząd Testowania Motoryzacyjnego

Automotive Testing Board gasq składa się z ekspertów reprezentujących producentów samochodów i dostawców przemysłu motoryzacyjnego. Program certyfikacji został opracowany pod kierunkiem dra Hendrika Dettmeringa, który sam jest ekspertem w dziedzinie maszyn i inżynierii motoryzacyjnej. Program jest dostosowany do specyficznych potrzeb branży motoryzacyjnej. W tym szczególnym kursie, Testerzy Oprogramowania nie tylko muszą znać podstawowe standardy odnoszące się do testowania oprogramowania, ale i specyficzne normy i standardy przemysłu motoryzacyjnego.

Egzamin certyfikacyjny dla Certyfikowanego Testera Motoryzacyjnego obejmuje zatem nie tylko normy poznane jako część ISTQB, ale także wyżej wymienione dyscypliny – jest więc dostosowane do wymagań i potrzeb producentów samochodów i ich dostawców. Certyfikacja jako taka jest osobną gałęzią programu szkoleniowego, który doskonale uzupełnia akredytowany na całym świecie stopień Certyfikowanego Testera ISTQB. Daje ona możliwość specjalizacji w branży motoryzacyjnej, na co w ostatnich latach panuje ogromny popyt.