Zarząd Kwalifikacji dla Inżynierii Wymagań

Requirements Engineering Qualification Board (REQB) powstał w 2006 roku. Jego członkami są międzynarodowi eksperci w dziedzinie Inżynierii Wymagań, którzy pracują na globalnym programem RE. Jako wynik prac, REQB zamierza stworzyć międzynarodowy standard, który zostanie uznany za wspólny język w dyscyplinie Inżynierii Wymagań.

Misja
Głównymi przyczynami dla tworzenia nowego standardu Inżynierii Wymagań była rosnąca złożoności i zależności w oprogramowaniu. W wyniku tego, sukces firmy stał się wysoce zależny od wolnego od błędów oprogramowania. W konsekwencji, REQB postanowił stworzyć jednolity międzynarodowy standard w zakresie Inżynierii Wymagań. Przede wszystkim – standardy są jak języki – mogą one być wykorzystywane skutecznie, jeśli każdy może je zrozumieć. I z tym konkretnym celem stworzenia takiego globalnego języka, międzynarodowi eksperci połączyli siły w REQB i opracowali ten standard.

Międzynarodowość
Program ten został stworzony wspólnym wysiłkiem przez grupę międzynarodowych ekspertów. Zawartość można uznać za międzynarodowy standard. Program został zaprojektowany dla międzynarodowego nauczania i certyfikacji na poziomie globalnym.

Struktura
Certyfikacja REQB jest zaprojektowana tak, by rosła wraz z postępem Państwa kariery. Certyfikacja Profesjonalisty Inżynierii Wymagań REQB obejmuje trzy poziomy: Podstawowy, Zaawansowany i Ekspert. Obecnie dostępny jest Poziom Podstawowy. Pierwszy moduł Poziomu Zaawansowanego dla certyfikacji Menedżera Wymagań będzie dostępny od lutego 2011 roku.