Poziom Zaawansowany

Poziom Zaawansowany certyfikacji REQB będzie miał strukturę składającą się się z wielu modułów. Moduły będą oparte na dostępnych w zakresie Inżynierii Wymagań ścieżkach kariery. Pierwszy moduł będzie tym o profilu Menedżera Wymagań.

W module Menedżer Wymagań Poziomu Zaawansowanego certyfikacji REQB zawarte będą następujące tematy:
1. Podstawy
2. Procesy i Procedury
3. Zarządzanie Projektem i Ryzykiem
4. Odpowiedzialności i Role
5. Identyfikacja Wymagań
6. Specyfikacja Wymagań
7. Analiza Wymagań
8. Śledzenie Wymagań
9. Zapewnienie Jakości
10. Narzędzia

Program jest zaawansowaną wersją programu Poziomu Podstawowego, rozwiniętą w poszczególnych tematach przez wiedzę, która jest niezbędna dla potrzeb Zarządzania Wymaganiami.

Angielska wersja pierwszego modułu poziomu zaawansowanego jest już  dostępna.