Egzamin

Egzamin wymagany do tego, aby otrzymać certyfikat Projesjonalisty Inżynierii Wymagań REQB opiera się na programie nauczania. Elementami egzaminu mogą być wszystkie części programu. Pytania egzaminacyjne niekoniecznie dotyczą konkretnego elementu, mogą też obejmować kilka dziedzin. Format egzaminu to test wielokrotnego wyboru.
Kandydaci uprawnieni do udziału w egzaminie REQB albo uczestniczyli w akredytowanym kursie, albo podchodzą do egzaminu otwartego (bez wcześniejszego uczestnictwa w kursie).

REQB zaleca, by przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci brali udział w szkoleniu realizowanym przez akredytowanego dostawcę szkoleń.
W razie zainteresowania organizacją otwartego egzaminu dla grupy ponad 5-cio osobowej, nie wymagającej akredytowanego szkolenia, z przyjemnością przeprowadzimy w Państwa firmie taki egzamin. Aby zamówić egzamin należy wypełnić formularz egzaminacyjny i przesłać go na adres info@gasq.org. Skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów najszybciej, jak to możliwe.