Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań REQB

Przyczyną większości problemów pojawiających się w projektach jest często  niewłaściwe określenie wymagań. REQB dostrzega ten problem i stara się go rozwiązać poprzez wprowadzenie międzynarodowego standardu dla Inżynierii Wymagań.
Certyfikacji Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań REQB udowadnia, że jesteście Państwo ekspertami Inżynierii Wymagań. Mając te kwalifikacje, wiecie, jak rozpoznać i określić wymagania oraz jak przeprowadzić skuteczną analizę wymagań.

Kluczowe metody i procesy Inżynierii Wymagań nie są już dla Was obce. Posiadacie umiejętności niezbędne do Zarządzania Ryzykiem. Nasza certyfikacja pomaga wykazać przed pracodawcą i klientem Wasze kwalifikacje w dziedzinie Inżynierii Wymagań. Dzięki międzynarodowemu programowi nauczania, ten program może być realizowany i certyfikowany na tym samym poziomie - na całym świecie.


Udowodnij swoje kompetencje – uzyskaj certyfikat!