Korzyści z Certyfikacji

Dokumentacja wiedzy
Uzyskanie certyfikacji z obszaru IT daje wiele korzyści. Przede wszystkim, uzyskanie certyfikatu umożliwia Państwu udokumentowanie swojej wiedzy. Jeśli przedstawicie Państwo certyfikat swojemu przełożonemu lub klientowi, będą oni wiedzieć, że jesteście ekspertami w swojej dziedzinie specjalizacji. Ponadto, dzięki możliwościom specjalizacji dostępnym w wielu naszych programach certyfikacji, macie Państwo możliwość dostosowania swojej edukacji z wymaganiami dalszej kariery. Na przykład, w dyscyplinie testowania oprogramowania w module poziomu zaawansowanego , można wybrać zarządzanie (Test Manager) i orientację bardziej technicznną (Technical Test Analyst). Innymi słowy, certyfikacja może rosnąć wraz z karierą.

Ustandardyzowany język profesjonalistów
Certyfikacja oferuje również możliwość nauki języka danej dyscypliny zawodowej. W dyscyplinie jakości oprogramowania, powszechnym zjawiskiem jest to, że eksperci nie komunikują się jednolitym językiem. Z biegiem czasu różne przedsiębiorstwa opracowały różne terminologie i warunki dla jednej i tej samej kwestii. W dużych projektach coraz częściej obserwuje się, że mimo, iż ludzie mają takie same intencje, nie są w stanie komunikować się ze sobą. Certyfikacja daje możliwości wprowadzenia bardziej jednolitego języka. Aby to osiągnąć, niezwykle ważne jest wdrożenie takich standardyzacji na poziomie międzynarodowym, aby upewnić się, że zasady i terminologia może być zrozumiała ponad granicami. W konsekwencji wszystkie certyfikaty gasq są w oparciu o międzynarodowe standardy i są opracowywane przez międzynarodowe komisje.

Międzynarodowa porównywalność
Certyfikacja zapewnia porównywalność w skali międzynarodowej. Dzięki temu, że wszystkie certyfikaty są międzynarodowe, możliwe jest dokonywanie porównań pomiędzy zespołami pracującymi w różnych krajach i regionach. Uzyskanie certyfikacji wskazuje również, że certyfikowana osoba wypracowała praktyczne zrozumienie międzynarodowego języka w danym temacie.