Poziom Zaawansowany

Poziom Zaawansowany opiera się na wiedzy z Poziomu Podstawowego wprowadzając bardziej szczegółowe informacje na podstawie odpowiednich materiałów. Poziom Zaawansowany jest podzielony na trzy moduły: Kierownik Testów, Analityk  Testów (wcześniej nazywany mianem Tester Funkcjonalny) oraz Techniczny Analityk Testów (wcześniej nazywany Testerem Technicznym). Po zakończeniu każdego modułu uczestnicy mają możliwość złożenia egzaminu.

Moduł Kierownik Testów obejmuje następujące składniki:
Zarządzanie Testami, Przeglądy, Zarządzanie Defektami, Optymalizacja Procesu Testowego, Narzędzia Testowe, Budowanie Zespołu.

Moduł Analityk Testów (wcześniej nazywany mianem Tester Funkcjonalny) obejmuje m.in. następujące składniki:
Procesy Testowe, Wybór i Zastosowanie Procesów Testowych, Funkcjonalne Techniki Testowania, Testy Czarnoskrzynkowe, Przeglądy i Role.

Moduł Techniczny Analityk Testów (wcześniej nazywany Tester Techniczny) obejmuje m.in. następujące elementy:
Procesy Testowe, Procesy Testowe oparte na Specyfikacji i Strukturze, Analiza Statyczna i Dynamiczna, Testowanie Właściwości Oprogramowania, Narzędzia Testowe: Wybór, Ocena i Wprowadzenie.

Plan nauczania dla Poziomu Zaawansowanego można bezpłatnie pobrać tutaj.