Poziom Podstawowy

Podstawowy Poziom programu szkoleniowego dla Certyfikowanego Testera obejmuje następujące części: Podstawy Testowania Oprogramowania, Testowanie Podczas Cyklu Życia Produktu, Testowanie Dynamiczne, Testowanie Statyczne, Zarządzanie Testami i Narzędzia Testowe.

Grupa docelowa
Podstawowy Poziom programu szkoleniowego dla Certyfikowanego Testera jest skierowany do wszystkich osób, które są zaangażowane w testowanie oprogramowania w jakiejkolwiek formie. Obejmuje to osoby na pozycjach testerów, analityków testów, inżynierów testów, konsultantów testów, kierowników testów, testerów akceptacyjnych oraz programistów. Podstawowy Poziom odnosi się również do potrzeb osób na pozycji kierownika projektu, kierownika jakości, menedżera ds. rozwoju oprogramowania, analityków systemowych (i analityków biznesowych), menadżerów IT i konsultantów zarządzania, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i podstawowe zrozumienie testowania oprogramowania aplikacji.

Wymagania w zakresie certyfikacji
Nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących certyfikacji. Przed przystąpieniem do egzaminu zalecamy jednak udział w programie szkoleniowym oferowanym przez dostawcę szkoleń akredytowanych zgodnie z przepisami ISTQB. W celu uzyskania tytułu Certyfikowany Tester ISTQB trzeba po prostu zdać egzamin na Poziomie Podstawowym.

Ważność
Certyfikat Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego ISTQB jest ważny do końca życia.