Kodeks Etyki ISTQB

Poniżej znajduje się Kodeks Etyki  ISTQB. Można go znaleźć w syllabusie ISTQB Certified Tester Advanced Level (v.2007, str. 26).

Każdy uczestnik egzaminu na certyfikat ISTQB musi wyrazić zgodę  na następujące punkty Kodeksu Etyki:

SPOŁECZEŃSTWO 

Certyfikowani testerzy oprogramowania powinni postępować zgodnie z interesem społecznym.

KLIENT I PRACODAWCA 

Certyfikowani testerzy oprogramowania powinni postępować w jak najlepiej pojętym interesie ich klientów i pracodawców, zgodnie z interesem społecznym.

PRODUKT 

Certyfikowani testerzy oprogramowania powinni dostarczać produkty najwyższej jakości.

OSĄD 

Certyfikowani testerzy oprogramowania będą zachowywać uczciwość i niezależność w swych profesjonalnych osądach.

ZARZĄDZANIE 

Certyfikowani kierownicy testów i liderzy będą popierać i promować etyczne zachowanie w testowaniu oprogramowania.

ZAWÓD 

Certyfikowani testerzy oprogramowania będą promować uczciwość i umacnianie reputacji swego zawodu, zgodnie z interesem społecznym.

KOLEŻEŃSTWO 

Certyfikowani testerzy oprogramowania będą zachowywać się uczciwie i pomocnie w stosunku do swoich kolegów; będą promować współpracę z programistami.

JEDNOSTKA

Certyfikowani testerzy oprogramowania będą przez całe życie dokształcać się w swym zawodzie i będą promować etyczne zachowanie w praktyce zawodowej.