ISTQB

International Software Testing Qualifications Board (ISTQB ®) jest organizacją odpowiedzialną za międzynarodowy program kształcenia "ISTQB Certified Tester ®". Program ten oparty jest na planach nauczania opracowanych przez ISTQB ®.  Program ma strukturę modułową (Poziom Podstawowy, następnie program Poziomu Zaawansowanego, po którym następuje Poziom Ekspercki). Sama akredytacja i certyfikacja również musi spełniać rygorystyczne wytyczne. Zarząd ISTQB składa się z czołowych ekspertów testowania oprogramowania. Są oni wybierani przez zarządy krajowe. Każdy zarząd krajowy wysyła jednego przedstawiciela jako członka ISTQB ®. W tej chwili ISTQB ® angażuje ponad 48 ekspertów ze wszystkich kontynentów.

International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) został oficjalnie powołany w listopadzie 2002. W tworzenie zarządu był zaangażowany Robert Treffny, który w chwili obecnej nadal jest członkiem Zgromadzenia Ogólnego ISTQB. Werner Henschelchen, sekretarz generalny gasq, jest członkiem Zgromadzenia Ogólnego i aktywnie uczestniczy w wielu Grupach Roboczych ISTQB.

Certyfikacja ISTQB jest obecnie uważana za wiodący system certyfikacji dla testowania oprogramowania.