FAQ

Oto najczęściej zadawane pytania:


Straciłem certyfikatu. Czy można ubiegać się o nowy?
Jest możliwość ubiegania się o certyfikat zastępczy. Za wydanie certyfikatu pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości € 35.

Czy możliwe jest sprawdzenie egzaminu?
Za opłatą € 80, można przeprowadzić porównanie typu cel-rzeczywistość. Porównanie można przeprowadzić w siedzibie firmy w Bamberg, Niemcy. Prowadzenie porównania cel-rzeczywistość oznacza, że zostanie przedstawiony zestaw pytań egzaminacyjnych wraz z rozwiązaniami. Na przeprowadzenie przeglądu przeznaczone jest 15 minut. Następnie dostęp do pytań, które są obecnie wykorzystywane na egzaminie, będzie odebrany.

Jeśli nie zdam, jest to możliwe ponowne podejście do egzaminu?
Tak, można ponownie przystąpić do egzaminu, aczkolwiek będzie pobrana nowa opłata egzaminacyjna.

Czy muszę spełniać jakieś wymagania, by przystąpić do Poziomu Podstawowego?
Nie

Czy mogę podejść do egzaminu na Poziom Zaawansowany natychmiast, bez zdawania egzaminu Poziomu Podstawowego?
Nie. Zdanie egzaminu na Poziom Podstawowy jest obowiązkowe przed zakwalifikowaniem się do przystąpienia do egzaminu Poziomu Zaawansowanego.

Kiedy mój certyfikat wygasa?
Ważność certyfikatów Poziomu Podstawowego, jak i Zaawansowanego nie jest nieokreślona.

Czy poniosę inne koszty poza opłatą za egzamin?
Nie

Czy muszę uczęszczać na kurs, zanim zapiszę się do egzaminu?
Nie, uczestnictwo w kursie jest wybierane według własnego uznania. Można przystąpić do egzaminu od razu. Jednakże zalecamy udział w kursie oferowanym przez akredytowane firmy.

Czy gasq powiadamia mojego przełożonego / pracodawcę  o wyniku mojego egzaminu?
Nie