Egzamin

Egzamin na Certyfikowanego Testera ISTQB jest oparty na odpowiednim planie nauczania ISTQB. Tematy objęte egzaminem są precyzyjnie określone w Calach Nauczania podanych w planie nauczania. W związku z tym Cele Nauczania stanowią ramy dla egzaminów. Format egzaminu to test wielokrotnego wyboru.
Kandydaci uprawnieni do udziału w egzaminie ISTQB uczestniczyli w akredytowanym kursie lub przystępują do egzaminu otwartego (bez wcześniejszego uczestnictwa w kursie).

gasq zaleca uczestnictwo w programie szkoleniowym akredytowanego dostawcy szkoleń przed przystąpieniem do egzaminu.
W razie zainteresowania orgazniacją otwartego egzaminu dla grupy ponad 5-cio osobowej, nie wymagającej akredytowanego szkolenia, z przyjemnością przeprowadzimy taki egzamin w Państwa firmie.
Aby zamówić egzamin należy wypełnić formularz egzaminacyjny i przesłać go na adres info@gasq.org. Skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów najszybciej, jak to możliwe.