Certyfikacja Biegłego

Program certyfikacji biegłych jest podzielony na 3 warianty: Tymczasowy Biegły, Biegły i Główny Biegły.

Praktyka
Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu biegłego muszą mieć ukończone praktyki lub studia lub muszą posiadać tytuł naukowy.

Szkolenie
Wszyscy kandydaci muszą wziąć udział w akredytowanym programie szkoleń, nie później, niż 3 lata przed złożeniem wniosku.

Doświadczenie zawodowe i w dziedzinie oceny
Biegły Tymczasowy
z ukończoną uczelnią / studiami / praktyką: 4 lata w pełnym wymiarze godzin, z czego 2 lata w kontekście odpowiedniego procesu
z tytułem naukowym: 2 lata w pełnym wymiarze czasu pracy, z czego 1 rok w kontekście odpowiedniego procesu
Doświadczenie jako biegły: żadne

Biegły
z ukończoną uczelnią / studiami / praktyką: 6 lat w pełnym wymiarze godzin, z czego 4 lata w kontekście odpowiedniego procesu
z tytułem naukowym: 4 lata w pełnym wymiarze czasu pracy, z czego 3 lata w kontekście odpowiedniego procesu
Doświadczenie jako biegły: Minimum 120 godzin, co najmniej 4 zrealizowane oceny w ciągu ostatnich 3 lat, kierowanie zespołem biegłych w co najmniej 2 ze zrealizowanych ocen

Główny Biegły
z ukończoną uczelnią / studiami / praktyką: 6 lat w kontekście odpowiedniego procesu
z tytułem naukowym: 4 lata w kontekście odpowiedniego procesu
Doświadczenie jako biegły: Minimum 240 godzin, co najmniej 8 zrealizowane oceny w ciągu ostatnich 3 lat, kierowanie zespołem biegłych w co najmniej 4 ze zrealizowanych ocen