Poziom Podstawowy

Uzyskanie podstawowej wiedzy gwarantuje, że uczestnik zdobędzie wiedzę o podstawowych ludzkich wzorcach (np. percepcji, modeli umysłowych, obsługi błędów) oraz technik niezbędnych do wytwarzania systemów interaktywnych (np. style interakcji, metod modelowania, dialog rozwoju). Obejmuje to również standardy i normy oraz również przewodniki styli.

Jednym z głównych tematów jest proces wytwarzania: w oparciu o wykładnię pojęcia Inżynierii Użyteczności staje się oczywiste, że ergonomii nie tworzy się tylko w niektórych miejscach i nie jest weryfikowana tylko na końcu, na przykład przy pomocy pytań użytkowników, ale że musi istnieć pełna zgodność inżynierii procesów, która obejmuje wszystko, od analizy wymagań, poprzez prototypowanie i specyfikację, do implementacji i oceny, jak również testowanie.