Egzamin

Egzamin na Certyfikowanego Profesjonalistę Inżynierii Użyteczności IBUQ opiera się na planie nauczania. W zakres egzaminu mogą wchodzić Wszystkie części planu nauczania. Pytania testowe niekoniecznie odnoszą się tylko do określonej części planu, ale mogą obejmować więcej obszarów.
Format egzaminu to test wielokrotnego wyboru.
Do egzaminu IBUQ można podejść po ukończeniu akredytowanego kursu lub w ramach egzaminu otwartego (bez wcześniejszego kursu).

Przed przystąpieniem do egzaminu IBUQ zaleca uczestnictwo w akredytowanym szkoleniu.
Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją otwartego egzaminu dla grupy więcej niż 7 osób, które nie wymagają akredytowanego szkolenia, z przyjemnością zorganizujemy w taki egzamin w całych Niemczech na terenie Państwa firmy. Aby zamówić taki egzamin, prosimy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na adres info@gasq.org. Skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej.