Certyfikacja w Inżynierii Użyteczności IBUQ

Certyfikacja Profesjonalisty Inżynierii Użyteczności IBUQ zapewnia nabycie podstawowej wiedzy nie tylko o ludziach (np., percepcji, modelach umysłowych, obsłudze błędów), ale również o technikach tworzenia systemów interaktywnych (np. style interakcji, techniki modelowania, projektowanie okien dialogowych). Czynniki te są częścią norm, standardów i wytycznych stylu. Głównym tematem programu jest proces rozwoju: w kontekści Inżynierii Użyteczności wykazanie, że ergonomia nie jest selektywna i występuje nie tylko na końcu wytwarzania, wykryta za pomocą ankiet prowadzonych kompleksowe całościowe podejście techniczne, począwszy od analizy wymagań, tworzenie prototypów i specyfikacji, realizacji i oceny, po testowanie.


Program

Program składa się obecnie z Poziomu Podstawowego, wkrótce pojawi się również Poziom Zaawansowany. Wraz z programem certyfikacji IBUQ, macie więc Państwo możliwość rozwijania kariery.

Grupa docelowa

Podstawowy Poziom programu Certyfikowany Profesjonalista Użyteczności dotyczy wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie oprogramowania lub aplikacji webowych, takich jak programiści, programiści GUI, kierownicy projektów, personel pomocniczy, menedżerowie, testerzy, specjaliści ds. jakości oprogramowania.

Uzyskanie certyfikatu Poziomu Podstawowego jest warunkiem koniecznym do podejścia do egzaminu certyfikacyjnego na Poziomie Zaawansowanym.