Stowarzyszenie International Qualification Board for Business Analysis (IQBBA) jest grupą niezależnych i ogólnie uznanych ekspertów działających w obszarze przemysłu, inżynierii i badań. Członkowie IQBBA pochodzą z Belgii, Francji, Niemiec, Indii, Luksemburgu, Polski, Szwecji i USA. Celem IQBBA  jest stworzenie wspólnych światowych standardów w obszarze edukacji i kwalifikacji w dziedzinie Analizy Biznesowej.

Edukacja ta powinna spełniać międzynarodowe standardy. Powinna być również łatwo dostępna dla społeczności. Dlatego też IQBBA stworzył kompleksowy program, który może być postrzegany jako fundamentalne podejście do dziedziny Analizy Biznesowej. Jest również podstawą do międzynarodowego programu certyfikacji Certyfikowany Analityk Biznesowy IQBBA.