U podstaw każdego projektu IT leżą potrzeby biznesowe. Potrzeby te, analizowane i uszczegóławiane, tworzą podstawową architekturę biznesową, która będzie dalej rozwijana w rozwiązanie. Dostarczenie potrzeb biznesowych jest zadaniem organizacji klienta. Rolą Analityka Biznesowego jest udzielić wsparcia udziałowcom w wyrażaniu ich potrzeb biznesowych i przekształceniu tych potrzeb w wymagania biznesowe. Częścią tego zadania jest identyfikacja i analiza procesów biznesowych realizowanych w organizacji. Pozwala to zrozumieć dziedzinę biznesową, odkryć potencjalne obszary usprawnień i zaproponować najlepsze rozwiązanie.

Analiza Biznesowa to nie tylko tworzenie nowych rozwiązań – to również wspieranie innowacji. Jedną z technik Analizy Biznesowej pozwalającą na określenie trendów i potencjalnych szans dla danej organizacji są Badania i analiza rynku. Pomaga to organizacji w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.