Certyfikacja Enterprise SPICE

Enterprise SPICE jest inicjatywą powołaną w celu opracowania zintegrowanego, opartego na standardach, modelu procesu oceny przedsiębiorstwa, uwzględniającego międzynarodową normę ISO/IEC 15504 (SPICE).

Enterprise SPICE zintegruje i będzie ujednoliceniem istniejących norm zdefiniowanych przez udziałowców w celu zapewnienia jednolitego modelu odniesienia i modelu oceny procesu, który obejmie ogólne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Zapewni on skuteczny i efektywny mechanizm oceny i doskonalenia procesów realizowanych w całym przedsiębiorstwie.

Podejście:

Enterprise SPICE jest realizowany poprzez złożenie struktury zarządzania i nadzoru z zespołem projektowym i planem rozwijania i wdrażania produktów prac.

Enterprise SPICE bazuje na Federal Aviation Administration (FAA) zintegrowanym z Capability Maturity Model (ICMM) oraz rozszerzeniami. Ponadto rozważa/analizuje prace związane z integracją powiązanych standardów w celu ustalenia wstępnego modelu bazowego.

 

Zalety:

 • Pojedynczy ujednolicony model: jest to jedyny model, który łączy standardy powszechnie stosowane z akredytowanymi standardami i źródłami; w związku z tym nie jest już konieczne stosowanie wielu różnych standardów i modeli, ponieważ wszystkie są teraz połączone w jeden model.
 • Do wyboru: wybierz te z kategorii w modelu, które są istotne dla Twojej firmy.
 • Autorytatywny: zapewnia najlepsze poradnictwo zaczerpnięte z powszechnie uznanych norm i źródeł, szczegółowe tablice odwzorowań odnoszące poszczególne praktyki do źródeł, jeśli pożądane/wymagane są dalsze informacje.
 • Kompleksowy: składa się z ogromnej, rosnącej liczby standardów, źródeł i dyscyplin.
 • Synergiczny: źródła zintegrowane, zharmonizowane i synergiczne; każde źródło wnosi istotne perspektywy.

 

Redukcja kosztów:

 • Szkolenie koncentruje się na jednym modelu – nie wielu
 • Doskonalenie przy użyciu jednego modelu, nie wielu, prowadzi do jednoczesnej poprawy zgodnie ze wszystkimi źródłami; spójny i zgodny proces obejmuje najlepsze praktyki zaczerpnięte z wielu standardów
 • Zapobiega powielaniu pracy
 • Oceny według jednego modelu, a nie kilku, co umożliwia wykonanie wielu jednoczesnych ocen/certyfikacji jeśli jest to potrzebne/wymagane

Zwiększona efektywność poprzez zintegrowane wytyczne:

 • Dla wszystkich poziomów, od procesów na poziomie przedsiębiorstwa do procesów na poziomie zespołu
 • Dla wielkich lub małych jednostek biznesowych
 • Pomiędzy dyscyplinami dla zespołów wielodyscyplinarnych
 • Dopasowanie procesów biznesowych i technicznych
 • Dla wszystkich produktów i usług faz/etapów cyklu życia 
 • Inicjatywy poprawy mogą być ustanowione w całym przedsiębiorstwie

Certyfikacja: usługi certyfikacji of (akredytowanych) jednostek poprzez ocenę PATHFINDER i certyfikację zdolności procesu lub dojrzałości organizacyjnej