Certyfikacja

Wiedza, szkolenia kształcenie ustawiczne stały się priorytetowymi tematami na całym świecie. Jednak rezultaty szkoleń pracowników w wielu przypadkach znacznie się różnią, w wyniku czego istnieją także znaczne różnice pomiędzy wiedzą i stylem pracy różnych pracowników. Sytuacja ta jest bardzo podobna do tej, która istnieje w wielu krajach konglomeratów, gdzie pracownicy posługują się różnymi językami. W obu przypadkach, przedsiębiorstwa często muszą skonfrontować się z niezwykłym zjawiskiem polegającym na tym, że ludzie mogą mieć te same poglądy i cele, ale nie są w stanie komunikować się ze sobą.  gasq pomaga firmom pokonać tę przeszkodę, tworząc możliwości stworzenia wspólnego gruntu poprzez wdrożenie certyfikacji opartej na jednolitych normach i standardach w odpowiednich wydziałach i jednostka biznesowych. Na podstawie tego podstawowego programu,  program certyfikacji gasq daje możliwości elastyczności zawodowej. Oznacza to, że certyfikacja profesjonalistów może zdobywać wyższe poziomy wraz z rozwojem kariery danej osoby, ponadto oferuje liczne opcje specjalizacji.

Jako jeden z wiodących międzynarodowych instytutów certyfikacyjnych w obszarze jakości oprogramowania, gasq jest intensywnie zaangażowany w rozwój i opracowywanie nowych norm i certyfikatów. Gasq dostarcza know-how w obszarze międzynarodowej certyfikacji personelu przy wsparciu wielu instytucji normalizacyjnych oraz oferuje  szeroki wachlarz programów edukacyjnych wnosząc znaczący wkład w opracowanie międzynarodowej spójności w sektorze IT.